× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

NY AKANY ZANA-DILOILO

ZADI

Ny ivontoeram-piofanana Zana-Diloilo (ZADI ) miorina eto amin'ny FJKM Ilanivato, Synodamparitany Antananarivo Andrefana, dia natsangana hanatanterahana ny vinan'ny FJKM Ilanivato, izay ny tanjona lehibe indrindra amin'izany dia ny hanomana sy hanofana misionera mba ho entina manatanteraka ny baikon'ny Tompo: "Handeha any amin'izao tontolo izao hitory ny Filazantsara ary hanao ho mpianatra ny firenena rehetra".


ANTOM-PISIANA
Noho izany, ny antom-pisian'ny ivontoerana dia voafaritra ao amin'ireto singa dimy lehibe ireto :
 1. Toeram-piomanana sy fanatanterahana ny fitoriana ny Filazantsara sy hetsika samihafa tanterahan'ny Fiangonana FJKM ilanivato, ny sampana, ny sampan'asa ary ny fikambanana mijoro ao aminy;
 2. Toeram-ponenan'ny Mpitandrina sy ny ankohonany, mitondra ny Fiangonana sady lohalaharana amin'ny asa fitoriana ny Filazantsara;
 3. Toerana fanatanterahana ny fiofanana ho an'ny misionera sy ny mpanofana misionera;
 4. Toerana fampiantranoana an'ireo mpiofana ho misionera tsy mipetraka eto an-toerana;
 5. Handraisana ireo hetsika samihafa tsy mifanohitra amin'ny fitoriana ny Filazantsaran'i Jesoa Kristy sy ny fototra ijoroan'ny Fiangonana FJKM


Mizara telo ny dingana arahan’ny mpiofana
 1. Fiofanana tafika masina: ho an’ny vahoakan’Andriamanitra rehetra

 2. Fiofanana misionera ambaratonga faharoa dingana voalohany: ho an’izay efa vita fiofanana tafika masina

  Maharitra herinandro ny fiofanana. Ireto avy ny taranja hianarana:

  • Missiologie hianarana momba ny Fiangonana misionera
  • “Leadership Chrétien” handalinana ny toetry ny mpitarika
  • “Developpement personnel” hanamafisana ny fahafantarana ny tena hahafahana miatrika sy mihaino ary manampy ny hafa

 3. Fiofanana misionera ambaratonga voalohany dingana faharoa izay miompana indrindra indrindra amin’ny fandraharahana ara-baiboly ( Entrepreunariat biblique)


Ao amin’ny akany ZADI dia ahitana ihany koa ny AFISSAF ( Asa fitoriana amin’ny sary sy ny Soratra ary ny Feo) hamokarana DVD, mp3, boky mirakitra ny fampianarana MISIA MAZAVA.

Ireto avy ary ireo Boky efa nivoaka :

 1. Ny Baiboly, Ny Soratra Masina ary ny Tenin’Andriamanitra
 2. Ny Fibebahana
 3. Ny Fahateraham-baovao

Misy ihany koa ny raki-peo DVD, CD audio mirakitra ireo fampianarana misy lohahevitra valopolo

Logo zadi

« Dia hoy izy: Ireo no zana-diloilo roa, izay mitsangana eo anoloan’ ny Tompon’ ny tany rehetra » Zak.4 : 14