× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

VONDRONA FOTOTRA LAIKA

Niorina ny 1999

Ny Vondrona Fototra Laika dia fikambanan’ny mpino kristiana rehetra tsy mpitondra fivavahana. Natsangana izy io hifampizarana ny fanomezam-pahasoavana ananan’ny tsirairay entina manohana ny asan’ny Fiangonana


TANTARA
1999 :

Natsangana teto amin'ny Fjkm Ilanivato ny Sampana Vondrona Fototra Laika ny taona 1999. Ny 21 Mai 2000 no natao ny fanokanana ka ny Foibe Laika, Synodamparitany Laika ary ny mpitandrina Rarijason Hery mivady no nanatanteraka izany. Ny Antoko Mpihira Zafindraony sy ireo Mpanohana azy niampy ireo krisitiana vitsivitsy teto amin'ny fitandremana no nirotsaka ho mpikambana tao amin'ny VFL; Nahatratra 120 mahery ny isany

2015 :

IREO MPIANDRAIKITRA NY SAMPANA Ny filoha: RABEARISOA Rivomampianina Ny filoha mpanampy: ANDRIANALIJAONA Esther sy SAHOLINIRINA Raveroarimalala Ny mpitan-tsoratry ny fivoriana: RAKOTOARIMALALA Zo Lalaina Nandrianina Ny mpitan-tsoratry ny vola: RAOILISON Lalatiana Ny mpitahiry vola: RAZANASOLO Jerison Mamy Ny mpanolo-tsaina: RAKOTOARIMANANA Honoré


TANJONA

 • -Hitory ny filazantsara amin'ny alalan'ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen'ny Tompo ny tsirairay - Fampandrosoana ny Fiangonana sy fampiraisana ny kristiana -Fitaizana ny mpino hivelona amin'ny maha zanak'Andriamanitra haharitra amin'ny finoana sy hitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra - Miara-miasa amin'ny Fiangonana reniny, ny firaisan'ny sampana, sampan'asa ary asa amin'ny fanatanterahana ny vinan'ny Fiangonana "Fiangonana Misionera" : fiangonana lehibe; fiangonana mitory - miara-miasa amin'ny foibe Fjkm hahatrarana ny vina "Vontosy Filazantsara ny nosy Madagasikara"

 • IREO BIRAO
  Ny Filoha

  HARINIRINA Fanja

  Ny filoha mpanampy

  HERIMIHAMINA MENDRIKA AMBININTSOA sy RANDRIAMANANTENA MANDIMBY

  Ny mpitantsoratry ny fivoriana

  RAKOTOARIMALALA Zo Lalaina Nandrianina

  Ny mpitantsoratry ny vola

  RAOILISON Lalatiana

  Ny mpitahiry vola

  ANDRIAMIFIDY Roger

  Ny mpanolo-tsaina

  RAVEROARIMALALA Saholinirina

  Logo vfl

  « Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va » Mat.5 : 47