× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

SAMPANA TANORA KRISTIANA

Niorina ny 1960

Ny Sampana Tanora Kristianina na koa hoe STK dia sampana iray najoro eo anivon’ny Fiangonana mba itazaina ireo tanora hihaina sy hivelona ny Tenin’Andriamanitra ary ho tonga vavolombelony. Tamin’ny taona 1960 no nitsangana ny STK teto amin’ny FJKM Ilanivato Misionera ary nankalaza ny jobily faha 50 taonany tamin’ny taonao 2010.

Anisan’ny tanjon’ny STK ILANIVATO MISIONERA ny fanabeazana ireo tanora amin’ny lafiny rehetra : ara-batana, ara-tsaina ary indrindra ny ara-panahy. Anton’izany indrindra ny fitsanganan’ireo vaomiera anaky efatra (4) dia ny :

 • Vaomieran’ny ara-panahy
 • Vaomieran’ny fanabeazana
 • Vaomieran’ny hira
 • Vaomieran’ny fanatanjahan-tena


NY TANTARAN'NY STK
1960 :

Ny Sampana Tanora Kristiana na koa hoe STK dia sampana iray najoro eo anivon’ny Fiangonana mba hitaizana ireo tanora hiaina sy hivelona ny Tenin’Andriamanitra ary ho tonga vavolombelony. Tamin’ny taona 1960 no nitsanganan'ny STK teto amin’ny FJKM. 50 taona tamin’ny taona 2010.

2015 :

Filoha: RAKOTONIARY Mahefarison Filoha mpanampy: RAVALISON Rado Herinandrianina Mpitantsoratry ny PV: ANDRIANJARISOA Lalaina Manuella Mpitantsoratry ny vola: RANIRIHARISON Rindra Vavitsara Mpitahiry vola: RAMPANARIVO Tiana


NY TANJONA

 • Eo anivon’ny sampana : Mitaiza ny tanora ny Sampana Tanora Kristiana (STK) mba ho resy lahatra sy hanaiky fa Jesoa Kristy no Tompo sy Mpamonjy araka sy Soratra Masina, hitory ny filazantsara, hanaraka an’I Jesoa Kristy mba ho tonga ho vavolombelony.
 • Eo anivon’ny Fiangonana : Ny Sampana Tanora Kristiana (STK) dia najoro ao amin’ny isam-piangonana mba hanolokoloana ny fitiavana sy ny fiombonan’ny tanora sady fijoroana ho vavolombelona amin’ny teny sy ny asa. Noho izany dia tanora feno ny fitiavan’Andriamanitra sy tanora tonga vavolombelon’i Jesoa Kristy no endrika hita eo anivon’ny Fiangonana amin’ny taona 2019 ary hihamaro ireo misionera tanora eo anivon’ny Fiangonana.

 • IREO BIRAO
  Ny Filoha

  ANDRIANAIVO AVOTRINIAINA RADO

  Ny filoha mpanampy

  RAZAFINIRINA FANJANIAINA JESSICA - RANDRIAMANDRANTO GERARD

  Ny mpitantsoratry ny fivoriana

  RAVONISOA MIORA - ANDRIAMBOLAMANANA YVETTE JUDITH

  Ny mpitantsoratry ny vola

  TALAKY NOMENJANAHARY LOVASOA

  Ny mpitahiry vola

  ANDRIANJARISOA LALAINA MANUELLA

  Ny mpanolo-tsaina
  Logo stk

  « Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an’ ny mino hianao amin’ ny fiteny, amin’ ny fitondran-tena, amin’ ny fitiavana, amin’ ny finoana, amin’ ny fahadiovana » I Tim.4 : 12