× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

SAMPANA SEKOLY ALAHADY

Niorina ny 1878

Ny sampana Sekoly alahady dia manatanteraka ny fampianarana ny Tenin’Andriamanitra amin’ny olona rehetra : manomboka 3 taona. Ahitana ny mpampianatra, mpandray fanasan’ny Tompo mahatsiaro namaly ny antso “hamahana ny ondrin’I Kristy”; mpianatra sekoly alahady nalefan’ny ray aman-dreniny hanovo zava-tsoa avy amin’ny Soratra Masina


TANTARA
1878 :

Niorenan’ny sampana Sekoly Alahady teto amin’ny FJKM Ilanivato Misionera izay mivondrona ao amin'ny Faritra Atsinanana, Synodamparitany Antananarivo Andrefana (SPAA-10).

2015 :

Filoha: RAHARIHANTA Landisoa Filoha mpanampy: RASOAMANARIVO Voahangy Nirina Mpitantsoratry ny PV: RAJAONARISON Suzy Mpitantsoratry ny vola: RARIJASON Natacha Mpitahiry vola: ANDRIATAHINASINJAKA Zo Mpanolo-tsaina: * RAKOTONANAHARY Dina * RASENDRASON Andrianindraina * RAZANAJOHARY Perline * RANJANAHARISON Mamy Tiana

2019 :

FILOHA : Mme RARIJASON Natacha FILOHA LEFITRA : Mme RAHARIHANTA Landisoa MPITAHIRY VOLA : Mr RAZANASOLOFO Jerison Mamy MPITAN-TSORATRA P.V : Mme RAKOTONANAHARY Dina MPITAN-TSORATRA VOLA : Mme OLIARISOA Faratiana MPANOLON-TSAINA : Mme RAZANAJOHARY Perline Mme RAKOTOMANANA Zo Mme RAJAONARISON Suzy Armelle Mme RAHERIARISOA Hanitrarilala

2023 :

Sary famatarana : Faha 145 taonan'ny Sekoly Alahady


TANJONA

 • Mampianatra ny Tenin' Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana sy any ivelany, mba hahahatonga ny olona rehetra handray ny Teny Soa Mahafaly ho fiainany ka hivelarany amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy tokoa no zava-kendren’ny Sekoly Alahady. Ny fianarana Sekoly Alahady FJKM Ilanivato Misionera • Ny mpampianatra : Olom-boantso ka nanolo-tena hizara ny tenin’Andriamanitra ny mpampianatra, manatanteraka ny baikon'ny Tompo hoe : "Mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra" Mat 28.19a sy ny hoe : "Fahano ny ondriko" Jao 21.17b. Olona niofana sy nianatra, tahaka izay atao ao amin’ny SAMM (Sekoly Alahady Manomana Mpampianatra) ny mpampianatra Sekoly Alahady. Amin’ireo mpampianatra eo amin’ny FJKM Ilanivato dia ao ireo izay efa nahavita ny fiofanana ka navoaka tamin’ny fomba ofisialy, ary ao kosa ireo an-dalam-piofanana. • Ny mpianatra : tsy mifidy sokajin-taona ny mpianatra Sekoly Alahady fa afaka mianatra daholo na ireo zaza sy ankizy alefan’ny ray aman-dreniny hianatra, araka ny fanekena nataony tamin’ny batisa, na ireo tanora sy zatovo ary olon-dehibe te hitombo amin’ny fianarana ny tenin’Andriamanitra. Mizara ho sokajy dimy ny Kilasy (K) misy ny mpianatra : K1-K2 : zaza (3-6 taona), K3-K4 : ankizy (7-10 taona), K5-K6 : tanora (11-14 taona), K7-K8 : zatovo (15-18 taona), K9-K10 : olon-dehibe (18 taona no miakatra).

 • IREO BIRAO
  Ny Filoha

  RARIJASON NATACHA

  Ny filoha mpanampy

  RAHARIHANTA LANDISOA

  Ny mpitantsoratry ny fivoriana

  RAKOTONANAHARY DINASOA

  Ny mpitantsoratry ny vola

  OLIARISOA FARATIANA

  Ny mpitahiry vola

  RAZANASOLOFO JERISON MAMY IRINA

  Ny mpanolo-tsaina

  RAKOTOMANANA ZO

  RAZANAJOHARY PERLINE

  RAJAONARISON SUZY

  RAHELIARISOA AIMEE HANITRA

  Logo sekoly alahady

  « Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy ho Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin'ny fisaorana. » Kolosiana 2:6-7