× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

NY TANTARAN'NY SEKOLY

Taona niorenana, 1931
Sarin'ny sekoly

Ny sekoly FJKM Ilanivato Misionera dia manao zava-dehibe ny fitoriana ny Filazantsara sy ny fanabeazana Kristiana amin’ny mpianatra sy ny mpanabe ary ny ray aman-drenin’ny Mpianatra

1931 :

Niorenan'ny sekoly teto Ilanivato tamin'ny andron'ny LMS( London Missionary Society)

2002 :

Mpikambana tao amin’ny FISEPA (Firaisan’ny Sekoly Protestanta), foibeny tao amin’ny Sekoly Protestanta Rasalama, izay nanome ny torolalana rehetra ny amin’ny fitantanana ny Sekoly.

2003 :

Noravana ny FISEPA ka niverina tamin’ny Fitandremana Ilanivato ny fitantanana ny Sekoly.

2008 :

Noho ny torolalana avy any amin’ny Foibe FJKM dia natsangana ny FKS (Filan-KevitrynySekoly) izay mamolavola hevitra hampandrosoana ny Sekoly. Marihina fa ny fampianarana ankapobeny ambaratonga voalohany no misy ankehitriny ary ahitana mpianatra miisa 301.(2017-2018)

2015 :

IREO MPIKAMBANA AMIN'NY FKS RAHARIHANTA Landisoa (Tale) RAMAHANDRISOA Eric (Biraom-piangonana) RAZANAMAHAZO Olga (Biraom-piangonana) RAVAHATRARIVO Hery (Laika) RATOVONARIVO Abela Nirina (Laika) RANDRIAMAMOHA Olivia (Laika) RANIVOARIMANANA Patricia (Laika) RAKOTOMALALA Nirina (Laika) ANDRIANALIJAONA Esther (Mpandraharaha) ANDRIAMPENOMANANA Hantasoa (Mpampianatra) RATSIMARATRA Mbolatiana (FRAM) RAMANAMBOLOLONIRINA Herimanantsoa (FRAM) IREO MPIASA MATIHANINA ANKEHITRINY RAHARIHANTA Voahanginirina Landisoa (Tale) ANDRIANALIJAONA Ravelosoa Esther (Mpandraharaha) RASOAMANATANY Rakotoarimisa (Mpampianatra) RAKOTOSON Tsiorinirina (Mpampianatra) RATSIMBAVOLOLONA Veroniaina Lydia (Mpampianatra) RAHELINIRINA Malalasoa (Mpampianatra) RAFARAVOLOLOMANANA Chantale Elie (Mpampianatra) ANDRIAMPENOMANANA Ravalison Hantasoa (Mpampianatra) RAVELOARINORO Miora Onisoa (Mpampianatra)

2019 :

IREO MPIKAMBANA AMIN'NY FKS RAHARIHANTA Landisoa (Tale) RAMAHANDRISOA Eric (Biraom-piangonana) RAAHAJASON Fanantenana (Laika) RASOAMANARIVO Voahangy Nirina (Diakona) RAVELOARINORO Miora Onisoa (Mpampianatra) TSIRINIAINA Nicole (Mpampianatra)

Marihina fa ny fampianarana ankapobeny ambaratonga voalohany no misy ankehitriny ary ahitana mpianatra miisa 301.
NY TANJON'NY SEKOLY
  • Ny zava-kendrena dia ny famolavolana olona Kristiana resy lahatra manam-pahaizana sy olom-pirenena vanona ary andrin’nyfianakaviana.

IREO MPIKAMBANA AO AMIN'NY FKS
ANARANA ANDRAIKITRA
Filoha
Filoha Mpanampy
Mpitahiry vola
Mitan-tsoratry ny vola
Mpitantsoratra


Ireto avy ireo mpiasa matihaniana mivondrona ao amin'ny Sekoly ankehitriny :

ANARANA ANDRAIKITRA
RAHARIHANTA Voahanginirina Landisoa Tale
ANDRIANALIJAONA Ravelosoa Esther Mpandraharaha
RASOAMANATANY Rakotoarimisa Mpampianatra
RAKOTOSON Tsiorinirina Mpampianatra
RATSIMBAVOLOLONA Veroniaina Lydia Mpampianatra
RAHELINIRINA Malalasoa Mpampianatra
RAFARAVOLOLOMANANA Chantale Elie Mpampianatra
ANDRIAMPENOMANANA Ravalison Hantasoa Mpampianatra
RAVELOARINORO Miora Onisoa Mpampianatra

Fifandraisana

  • Adresse
    ECOLE FJKM ILANIVATOLot IV Y 205 Ilanivato Ampasika
  • Téléphone
    + 261 33 14 484 74
  • E-mail
    raharihanta@gmail.com