× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

SAMPANA FIFOHAZANA

Ny sampana fifohazana dia anisan’ireo fanomezam-pahasoavana nomen’ny Tompo(IKor 12,4) ; miasa ao anatin’ny Fiangonana ; asan’ny Fiangonana no ataony.

Ny mpikambana ao aminy dia :

  • Ny Mpitandrina
  • Ny Iraka (raha misy )
  • Ray amandren'ny Toby (raha misy)
  • Mpiandry
  • Mpiomana
  • Zanaky ny fifohazana


TANTARAN'NY SAFIF
2015 :

Filoha: RANDRIANAIVOMANANA Jean Claude Filoha mpanampy: RAJAONARIVELO Andrianary Mpitantsoratry ny PV: RAVAOARISOA Fanjalalao Francine Mpitantsoratry ny vola: RAZAFINDRAVAO Helène Mpitahiry vola: RASOANIRINA Charlotte Mpanolo-tsaina: 1- RAVELOARISOA Justine 2- RAVOLOLONIAINA Aline Eliane


TANJONA


IREO BIRAO
Ny Filoha

RANDRIANAIVOMANANA JEAN CLAUDE

Ny filoha mpanampy

RAVOLOLONIAINA ELIANE ALINE

Ny mpitantsoratry ny fivoriana

RASOARIVELO MADELEINE

Ny mpitantsoratry ny vola

RAZANARIVO SAHONDRA LALAO

Ny mpitahiry vola

RAZANADRAFARA BAKOLY

Ny mpanolo-tsaina

RANIVOMALALA GEORGETTE

RAKOTONANDRASANA SOLOFONIAINA LOVASOA

Logo safif

« Koa izany no ilazany hoe: Mifohaza ianao izay matory, Ary mitsangàna amin'ny maty, Dia hampahazava anao Kristy. » Efe.5 : 14