× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

FIKAMBANANA FANATANJAHANTENA

Ny Fikambanana fanatanjahantena dia manolokolo ny ara-batana amin’ny alalan’ny fanatanjahantena isan-karazany, dihy.


TANTARAN'NY FIFA
2005 :

Daty niorenana. Niainga tamin'ny endrim-pitorian'ny Sampan'asa Asa Fitoriana amin'ny Sary sy Feo (AFISAF) ny nananganana ny Fikambanana Fanatanjahan-tena na FI.FA. Raha sary sy feo no fitaovana nentin'ny AFISAF nitoriana ny filazan-tsara dia nahatsapa ny mpanorina ny FI.FA, izay mpikambana tao amin'ny AFISAF rahateo, fa fitaovana afaka hitoriana filazan-tsara ihany koa ny fanatanjahan-tena.

2007 :

Filoha Mamy RARIJASON Filoha mpanampy RAKOTOARIVO Lantosoa Mpitantsoratry ny PV ANDRIANTAHINASINJAKA Zo Prosper Mpitantsoratry ny vola RAKOTOMALALA Dieu Donné Mpitahiry vola RAKOTOFIRINGA Iarlanto Mpanolo-tsaina: 1- RASOARAHONA Michel 2- RANOROARISOA Aline 3- RAMAVOARISOA Felanirina"

2011 :

Filoha: ANDRIANTAHINASINJAKA Zo Prosper Filoha mpanampy: RAKOTONANDRASANA Tiana Bakoly Mpitantsoratry ny PV: ANDRIANAIVO Miora Manitrisa Mpitantsoratry ny vola: RAKOTONIRINA Rebecca Mpitahiry vola: RAMAVOARISOA Felanirina Mpanolo-tsaina: 1- ANDRIAMANDRANTO Gerard 2- RAKOTONIRINA Rado Lalaina"

2015 :

Filoha: RASOANAIVO Henintsoa Oliva Filoha mpanampy: RASOANIMARO Marie Antoinette Mpitantsoratry ny PV: RABENARIVO Marie Antoinette Mpitantsoratry ny vola: RAKOTONDRANALA Jimmy Mpitahiry vola: RAHARIMALALA Marthe Mpanolo-tsaina: 1- RAHAJASON 2- RAKOTONDRANALA Jimmy


TANJONA

 • Niainga tamin'ny endrim-pitorian'ny Sampan'asa Asa Fitoriana amin'ny Sary sy Feo (AFISAF) ny nananganana ny Fikambanana Fanatanjahan-tena na FI.FA. Raha sary sy feo no fitaovana nentin'ny AFISAF nitoriana ny filazan-tsara dia nahatsapa ny mpanorina ny FI.FA, izay mpikambana tao amin'ny AFISAF rahateo, fa fitaovana afaka hitoriana filazan-tsara ihany koa ny fanatanjahan-tena. Nanampy izany ihany koa ny fahitan'ny mpanorina ny hamaroan'ny tanora teto Ilanivato ary ny fitiavan'izy ireo fanatanjahan-tena. Isan'ny endri-pitoriana amin'ny alalan'ny fanatanjahan-tena ny : - fijoroana vavolombelona amin'ny toetra maha-kristiana mandritra ny lalao sy ny fifaninana eny ambony kianja, - fizarana kapila mangirana ahitana ny fampianarana "Misia Mazava" mandritra ireny lalao sy fifaninanana ireny ho an'ny mpikarakara, - fampiraisana sy fampiombonana ny sampana ato amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny "tournoi" isan-tsampana...

 • IREO BIRAO
  Ny Filoha

  RASOLOHARIMANANA Michou

  Ny filoha mpanampy

  ANDRIAMBOAVONJIHASIMIHAMINA

  Ny mpitantsoratry ny fivoriana

  RASAMIVOLOLONA Lalainasoa N.

  Ny mpitantsoratry ny vola

  RANDRIANJAFY Safidiniaina

  Ny mpitahiry vola

  RAVOLOLONTSOA Noeline

  Ny mpanolo-tsaina

  1. RANDRIAMADISON Voahangy Aurelie

  2. MAHAZOLALAMIHANTA Tsanta F.G

  TAHIRINTSARY

  Danse

  Danse

  Zumba

  Zumba