× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

FIKAMBANANA FANATANJAHANTENA

Ny Fikambanana fanatanjahantena dia manolokolo ny ara-batana amin’ny alalan’ny fanatanjahantena isan-karazany, dihy.


TANTARAN'NY FIFA
2005 :

Daty niorenana. Niainga tamin'ny endrim-pitorian'ny Sampan'asa Asa Fitoriana amin'ny Sary sy Feo (AFISAF) ny nananganana ny Fikambanana Fanatanjahan-tena na FI.FA. Raha sary sy feo no fitaovana nentin'ny AFISAF nitoriana ny filazan-tsara dia nahatsapa ny mpanorina ny FI.FA, izay mpikambana tao amin'ny AFISAF rahateo, fa fitaovana afaka hitoriana filazan-tsara ihany koa ny fanatanjahan-tena.

2007 :

Filoha Mamy RARIJASON Filoha mpanampy RAKOTOARIVO Lantosoa Mpitantsoratry ny PV ANDRIANTAHINASINJAKA Zo Prosper Mpitantsoratry ny vola RAKOTOMALALA Dieu Donné Mpitahiry vola RAKOTOFIRINGA Iarlanto Mpanolo-tsaina: 1- RASOARAHONA Michel 2- RANOROARISOA Aline 3- RAMAVOARISOA Felanirina"

2011 :

Filoha: ANDRIANTAHINASINJAKA Zo Prosper Filoha mpanampy: RAKOTONANDRASANA Tiana Bakoly Mpitantsoratry ny PV: ANDRIANAIVO Miora Manitrisa Mpitantsoratry ny vola: RAKOTONIRINA Rebecca Mpitahiry vola: RAMAVOARISOA Felanirina Mpanolo-tsaina: 1- ANDRIAMANDRANTO Gerard 2- RAKOTONIRINA Rado Lalaina"

2015 :

Filoha: RASOANAIVO Henintsoa Oliva Filoha mpanampy: RASOANIMARO Marie Antoinette Mpitantsoratry ny PV: RABENARIVO Marie Antoinette Mpitantsoratry ny vola: RAKOTONDRANALA Jimmy Mpitahiry vola: RAHARIMALALA Marthe Mpanolo-tsaina: 1- RAHAJASON 2- RAKOTONDRANALA Jimmy

2019 :

Ny filoha: RASOLOHARIMANANA Michou Ny filoha mpanampy: ANDRIAMBOAVONJIHASIMIHAMINA Ny mpitan-tsoratry ny fivoriana: RASAMIVOLOLONA Lalainasoa N. Ny mpitan-tsoratry ny vola: RANDRIANJAFY Safidiniaina Ny mpitahiry vola: RAVOLOLONTSOA Noeline

2024 :

25 Febroary 2024 Fanavaozana tompon'Andraikitra Ny filoha: RASOLOHARIMANANA Michou Lalaina Ny filoha mpanampy: ANDRIAMBOAVONJIHASIMIHAMINA Luciana Muryhà Ny mpitan-tsoratry ny fivoriana: RAHARIMALALA Marthe Ny mpitan-tsoratry ny vola: RASAMIVOLOLONA Lalaina soa N. Ny mpitahiry vola: RAVOLOLONTSOA Noeline Mpanolo-tsaina: RASOANAIVO Mitia Christiano RAKOTONIRINA Radolalaina Tojosoa Solontenan'ny AFF: RAHARIMALALA Marthe ANDRIATSIRIMBOHITRA Setra


TANJONA

 • Niainga tamin'ny endrim-pitorian'ny Sampan'asa Asa Fitoriana amin'ny Sary sy Feo (AFISAF) ny nananganana ny Fikambanana Fanatanjahan-tena na FI.FA. Raha sary sy feo no fitaovana nentin'ny AFISAF nitoriana ny filazan-tsara dia nahatsapa ny mpanorina ny FI.FA, izay mpikambana tao amin'ny AFISAF rahateo, fa fitaovana afaka hitoriana filazan-tsara ihany koa ny fanatanjahan-tena. Nanampy izany ihany koa ny fahitan'ny mpanorina ny hamaroan'ny tanora teto Ilanivato ary ny fitiavan'izy ireo fanatanjahan-tena. Isan'ny endri-pitoriana amin'ny alalan'ny fanatanjahan-tena ny : - fijoroana vavolombelona amin'ny toetra maha-kristiana mandritra ny lalao sy ny fifaninana eny ambony kianja, - fizarana kapila mangirana ahitana ny fampianarana "Misia Mazava" mandritra ireny lalao sy fifaninanana ireny ho an'ny mpikarakara, - fampiraisana sy fampiombonana ny sampana ato amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny "tournoi" isan-tsampana...

 • IREO BIRAO
  Ny Filoha

  RASOLOHARIMANANA Michou

  Ny filoha mpanampy

  ANDRIAMBOAVONJIHASIMIHAMINA Luciana Muryhà

  Ny mpitantsoratry ny fivoriana

  RAHARIMALALA Marthe

  Ny mpitantsoratry ny vola

  RASAMIVOLOLONA Lalaina soa N.

  Ny mpitahiry vola

  RAVOLOLONTSOA Noeline

  Ny mpanolo-tsaina

  RASOANAIVO Mitia Christiano

  RAKOTONIRINA Radolalaina Tojosoa

  TAHIRINTSARY

  Danse

  Danse

  Zumba

  Zumba