× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

FIANGONANA MISIONERA

Ny nanirahan’ny Tompo ny fiangonana dia ny ho Misionera.(Mar 16:15)

 • Ny "misiona" na iraka, dia manana ny fiarahamonina mila vonjy ho ivon’ny asany ; koa ny Fiangonana misionera izany dia mitodika any ivelany fa tsy ao anatiny intsony. Noho izany, tezaina ho lehibe ao amin'ny Tompo aloha ny kristiana sy ny Fiangonana vao mety ho lasa misionera.

 • Misy "andry lehibe" dimy(5) ny maha-Fiangonana Misionera. Ny telo(3) voalohany, sady tena fototra, dia mikendry ny hahalehibe ny Fiangonana, ary ny roa(2) farany dia ny andraikiny amin'ny maha misionera azy. Jereo ny kisary:

  1. Fiainam-panahy
  2. Fitomboana
  3. Fiombonana
  4. Asa fitoriana
  5. Fiheverana ny maha olona

→Ny Efes. 4:13 (ny ho lehibe ao amin'ny Tompo ) Sy ny Mar. 16 :15 (maniraka andeha) no Tenin'Andriamanitra fototra !