× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

FIAINAM-BAVAKA

Eo amin’y sehatra ny Fiainam-bavaka eto anivon’ny FJKM Ilanivato Misionera, dia misy ireto fandaharam-potoana manaraka ireto iombonan’ny Fiangonana :

VONDRON'OLOM-PIARA-MIVAVAKA TAMALAMIA
(TAnora MAndeha LAvitra MIaraka Amin'i Kristy)

Mivavaha

  • Alatsinainy manomboka amin'ny 6 ora sy sasany hariva eto amin'ny FJKM Ilanivato Misionera.
  • Alakamisy manomboka amin'ny 6 ora sy sasany hariva eto amin'ny FJKM Ilanivato Misionera.


ALIM-BAVAKA

  • Zoma mialoha ny herinandro masina : 23 Martsa 2018
  • Ao anatin'ny volana Aogositra
  • Réveillon : Alim-pifaliana 31/12/2018

  • ALIM-BAVAKA 23 MARTSA 2018

Jeans

Jeans

Men in Hats

Jeans

Jeans


FIFADIAN-KANINA

  • Sabotsy farany amin'ny volana Janoary : 27 Janoary 2018
  • Ao anatin'ny volana Jona sy Jolay
  • Vavaka an-tendrombohitra : 03 Novambra 2018

MIVAVAHA

FANGATAHAM-BAVAKA
Mivavaha

« Ary izy ireo naharitra tamin’ny ….. fivavahana » Asa.2 : 42

Raha misy tianao entina am-bavaka amin'ny fotoanan’ny Vondron’olom-piara-mivavaka dia alefaso sms amin’ity laharana ity : +261 34 26 041 45


MANASA ANAO HIVAVAKA

« Iray ny tena, ary iray ny Fanahy, dia toy ny niantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray» Efes.4 : 4

Antom-bavaka(sujet de prière) iraisantsika: