× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

FANATANTERAHANA

Mandritra ity taona 2018 ity, anisan’ny tanjona ao anatin’ny Fitoriana Filazantsara eto anivon’ny FJKM Ilanivato Misionera ny hananganana indray ny vondron’olom-piara-mivavaka isam-paritra. Izany dia hialohavan’ny Tafika Masina isam-bolana izay tarihin’ny SSAF (Sampana sy Sampanasa ary Fikambanana) sy ny Diakona.

Fizaran'ny faritra hanatanterahana ny Tafika Masina eto Ilanivato sy ny manodidina taona 2018

TATITRA TAFIKA MASINA : 26 Mey 2018
Isan’ny mpampianatra / zoky  mpiandraikitra: 30
Lohahevitra : Tonga Jesoa hitady anao (Lioka 15 : 1 – 10)

Ankizy nanaovana tafika masina faritra Ampefiloha Ambodirano


Fiangonan'ny ankizy faritra Ampefiloha Ambodirano

SA : Sekoly Alahady

Tamin’ity fotoana ity, dia notanterahana ny fitarihana ny ankizy ho tonga zanak’Andriamanitra.

Aorian’izao , ny fanohizana dia hikatsahana ny hitarihana azy ireo hianatra ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny « Club d’enfants » ho an’ireo efa manana fiangonana. Fa hahatonga ireo tsy miangona hamonjy ny Fiangonana ihany koa ary hiditra ao amin’ny Sampana Sekoly Alahady na Sampati mba ho mpandray anjara sahady amin’ny fametrahana ny Fanjakan’Andriamanitra.

Ireo tahirin-tsary
TATITRA TAFIKA MASINA : Faritra Ampangabe 25 Febroary 2018
Isan’ny mpiantafika : 14
Tokantrano notsidihina : 15

Amin’ny ankapobeny dia ny tokantranon’ny mpiangona teto amin’ny FJKM Ilanivato Misionera no nanantanterahana ny Tafika Masina. Kanefa nisy ihany koa ny fiangonana hafa toy ny Katôlika, Témoin de Jéhovah.

Sokajin’olona :
Zaza Ankizy Lehibe TOTALY
Lahy Vavy Lahy Vavy Lahy Vavy
1 2 8 11 8 35 65

Votoantin’ny hafatra :
Fitarihana ny olona hihaona sy handray an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainany ; ary koa ny hahatonga azy ireo ho « Kristiana manana fifandraisana amin’i Jesoa Kristy Tompo » satria hita fa « mahafantatra an’i Jesoa ny olona » fa tsy manome lanja ny tenin’Andriamanitra manao hoe : « Mba ho lohany amin’ny zavatra rehetra Izy (Jesoa Kristy). » Kol.3 :18b

Fiantraikan’ny Tafika Masina:
Voninahitra ho an’i Jesoa Kristy irery ihany, fa nisy ireo « nandray ny Tompo » tamin’ity andro. Nisy ihany koa ireo nanavao ny fanoloran-tena ho an’i Jesoa Kristy. Ary mivavaka isika ho an’ireo mbola tsy resy lahatra. Anisan’ny tanjona iray ao anatin’ny Sa(Sampanasa) AFF amin’ity taona 2018, ny hananganana indray ny Vondron’olom-piara-mivavaka (VMM) eo amin’ny faritra misy ny Kristiana eto amin’ny FJKM Ilanivato Misionera. Rehefa nohadihadihana ireo olona, dia amin’ny ankapobeny ny Alahady tolakandro no fotoana mety amin’izy ireo.

« Hianao, Tomponay sy Andriamanitray, no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery » Apo.4 :11

Mpitory filazantsara

ASA FITORIANA : 2015 - 2017
Asa Toerana Fotoana
Tafika Masina Ilanivato sy ny manodidina juin-15
Tafika Masina niarahana tamin'ny Isan'efa-bolana Anosipatrana Ampefiloha Ambodirano oct - déc 15
Tafika Masina niarahana tamin'ny AFF Foibe Beroroha août-15
Tafika Masina niarahana tamin'ny SPAA 10 Ambatolampy Fahazavana oct-15
Tafika Masina Manankasina mars-16
Tafika Masina niarahana tamin'ny Sefala Faritra Itaosy mai-16
Tafika Masina Ilanivato sy ny manodidina juin-16
Fanohizana Ambohijafy Firaisana juin-16
Tafika Masina niarahana tamin'ny AFF Foibe Benenitra juil-16
Fanohizana Ivoloina juil-16
Fanohizana Andranomay août-16
Tafika Masina Ambatofahavalo août-16
Tafika Masina Ampasika SPAA 10 août-16
Tafika Masina Ambohitrambo août-16
Tafika Masina Soavinandrina Itasy sept-16
Tafika Masina Ambohimiaramasoandro
Ambohimanga rova
oct-16
Fanohizana Manankasina Imeritsiatosika Janv - 17
Fanohizana Ampasika SPAA 10 Janv - 17
Tafika Masina Morafeno Fenoarivobe mai - 17
Tafika Masina Manakara juin - 17
Tafika Masina Antokonana juin - 17
Fanohizana Mazoma Maevatanana juil - 17
Tafika Masina manga : niarahana tamin'ny SVM Antanimena Atsinanana - Anosipatrana - Ilanivato Ilanivato
Ampangabe Anjanakinifolo
Anosipatrana
sept - 17
Tafika Masina Antanimarina Ambatomirahavavy sept - 17
Tafika Masina sy Fanohizana Fit. Beratsimanina / Bemangahazo (Maevatanana) sept - déc 17
Fananganana Vondron'olom-piara- mivavaka (AFF Far.2) Namontana oct , déc 17

" Ary ho an'Andriamanitra Raintsika anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena." Fil. 4: 20