× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

Fahateraham-baovao

Ny fahateraham-baovao

NY FAHATERAHAM-BAOVAO Fantaro fa ny fahateraham-baovao dia : • Tsy ny fandraisana Sakramenta (batisa na fanasan’ny Tompo), izay famantarana ihany, ka tsy mahavonjy (IKor 10:1-4;Lio 13 :23-27) • Tsy ny firosoana eo amin’ny dingan’ny rafitra ara-pivavahana, izay miteraka fahafaham-po fotsiny (Fil 3:2-14) ka lasa tsy miroso amin’izay tena nokend... Wednesday 14 March 2018