× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

SAMPANA DORKASY

Niorina ny 1916

Ny sampana dorkasy dia sampana velona eto anivon’ny FJKM Ilanivato misionera, fikambanam-behivavy tsy voafetra ny taona.


TANTARAN'NY DORKASY
1916 :

Niforona teto amin’ny fiangonana ny sampana.

2004 :

Talohan'ny 2004 Ireto ny filoha nifandimby izay tadidy : 1. Ramatoa RASOANANAHARY Clotilde sy ny birao niaraka taminy 2. Ramatoa RAJAONARIVELO Jeanine Ny mpitantsoratra : RATOVONIONY Clemence Mpitahiry vola : RAMANANDRAIBE 3. Ny taona 2004 Ny filoha : RAMALALATOANDRO Mavoarisoa Ny filoha mpanampy : RASOAMIARAMANANA Elisabeth Ny mpitantsoratra PV : RAZANAMIARINA Jeanine Ny mpitantsoratra ny vola : RAZAFINDRAVAO Hélène Mpitahiry vola : RAZANAMAHAZO Olga Mpanolotsaina : RASOANIRINA Charlotte RAVAOZANANY Olga Ny komity : 26 Ny mpikambana : 113

2007 :

Ny filoha : RASOARIMANANA Elisabeth Ny filoha mpanampy : RAZAFINDRAVAO Hélène Ny mpitantsoratra PV : RAZANAMIARINA Jeanine Ny mpitantsoratra ny vola : RAVOLOLONIAINA Eliane Eline Mpitahiry vola : RAHARIVOLOLONA Albelline Ny mpanolotsaina : RAZAFIARISOA Noeline RAHARIMALALA Marlhe Ny komity : 24 Ny mpikambana : 131

2015 :

Nanohy ny asany ny birao teo aloha fa ny mpitantsoratra ny PV no niampy an’i RAZAFIARISOA Noeline ary ny mpanolotsaina no nisolo an’ireto : RANIVOALOSOA Pierette sy RAZAFIARISOA Odette Ny komity : 27 Isa’ny mpikambana : 121 Ny taona 2016 dia nandray ny asany ny birao ankehitriny

2015 :

Filoha: RASOAMIARAMANANA Elisabeth Filoha mpanampy: RAZAFIARISOA Noeline Mpitantsoratry ny PV: RAHASIMANANA Norolala Florine Mpitantsoratry ny vola: RAHARIMALALA Aimée Mpitahiry vola: RAHARIVOLOLONA Abelline Mpanolo-tsaina: RAZAFIARIMANANA Jeanine


TANJONA

 • Ny vina :  Fandraisana an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy  Fifampitondrana am-bavaka  Fitsidihana ireo mambra izay malaina  Fanentanana ny famakiana ny tenin’Andriamanitra isan’andro sy ny fianarana soratra masina  Fampandraisana anjara ny olona tsirairay amin’ny fanompom-pivavahana (vavaka, vakiteny,  Fijoroana vavolombelona sy fizarana ny tenin’Andriamanitra  Fiombonanana sy fifankatiavan’ny mpirahavavy  Fanaovana tafika masina  Dorkasy miasa, mahataona, mahatamana Ny loharanom-bola ny sampana : • Ny rakitra • Ny latsak’emboka • Ny vokatra • Ny fanomezana samihafa Ny soritr’asa ny dorkasy : Ny any ivelany : Foibe :  Ny lasin-tselatra in-4 isan-taona  Ny tafika masina ny sinodam-paritany  Ny adidy amin’ny sinodam-paritany sy ny sinodam-paritany miara mandroso  Ny vokatra amin’nysinodam-paritany  Ny adidy amin’ny ivo-toerana Ambohibao  Ny famanginan’ny toerana mpanomanana mpitandrina Ivato, Ambatovinaky, Mandritsara, Fianarantsoa  Ny IRP : Institut de Formation Pédagogique  Ny AERM  Ny adidy eo amin’ny vehivavy sakaiza  Ny adidy eo amin’ny FAVPIEM Ny ato anatiny :  Sara-pianaran’ireo zanaky ny mpikambana sahirana  Fanampiana ireo KD sy fampitaovana ny fiangonana entiny  Fiarahamiasa amin’ny AFIM sy ny firaisan’ny sampana  Fanampiana ireo mpitandrina mizan-draharaha sy ireo mpianatra  Ny fanamiana iraisana dorkasy  Ny fanampiana ireo izay mandeha mamonjy ny fihaonam-be ny dorkasy  Ny saran-dalan’ny mpikambana tsy manana (lasi-tselatra)  Fizarana ny famakiana baiboly sy mofon’aina

 • IREO BIRAO
  Ny Filoha

  RAZAFIARISOA NOËLINE

  Ny filoha mpanampy

  RAHARIVOLOLONA ABELLINE

  Ny mpitantsoratry ny fivoriana

  RAMANANTENASOA RANANDRO NOTAHIANA HARIVOLA sy RAVAOSOLO EVELYNE

  Ny mpitantsoratry ny vola

  RAHARIMALALA AIMEE

  Ny mpitahiry vola

  RAZANAKOLONIAINA HARISOA

  Ny mpanolo-tsaina

  RAMAHEFARIVELO LUCETTE EDMEE

  Logo dorkasy