× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

Asa sosialy

Fanampiana ny tranga manokana : (Mat. 5:42) Oh: traboina amin'ny rano, voaendaka (jer.Lio. 10:25-37), sns… Tsara raha misy tetibola manokana ho amin'izany! Fanofanana samihafa: mba ho fanampiana manafaka ny atao fa tsy ho fanampiana mampiankin-doha. Oh. Fanofanana momba ny fahasalamana, asa fivelomana, fanampiana ny hanala fanadinana,sns… Asa tolo-tanana amin'ny fotoana voafetra: voli-vary, tao-trano, aretina samihafa, sns…