× home PEJY VOALOHANY location_city FIANGONANA LEHIBE account_balance FIANGONANA MITORY domain AKANY ZADI people SSAF live_help NY FIANGONANA arrow_forward Se connecter

Fiangonana Misionera

Ny nanirahan’ny Tompo ny fiangonana dia ny ho Misionera.(Mar 16:15) Ny "misiona" na iraka, dia manana ny fiarahamonina mila vonjy ho ivon’ny asany ; koa ny Fiangonana misionera izany dia mitodika any ivelany fa tsy ao anatiny intsony. Noho izany, tezaina ho lehibe ao amin'ny Tompo aloha ny kristiana sy ny Fiangonana vao mety ho lasa misionera. Voir

Ireo fampianarana

“Ataovy mpianatra ny firenena rehetra” Mat.28,19b. Fanatanterahana izany baikon’ny Tompo izany no anolorana ho anao fampianarana Soratra Masina hitomboan’ny finoanao, hivelomanao, hijoroanao vavolombelon’I Kristy. Misy ireo fampianarana lohahevitra 80 izay efa vita CD na DVD vidéo.Azonao henoina ihany koa ao amin’ny Radio Fahazavana FM 88.6 isaky ny Alakamisy amin’ny 8 ora 5 mn, famerenana isaky ny Zoma amin’ny 2 Ora 5 mn maraina. Ho hitanao ato koa ireo fampianarana Soratra Masina isaky ny alarobia hariva amin’ny 6 Ora eto amin’ny Fjkm Ilanivato, ahitanao lohahevitra maro samihafa. Voir

Mahafantatra feno ny hevitr'Andriamanitra

Ity takelaka ity dia « version électronique » an’ny boky novokarin’ny Fjkm Ilanivato sy ny Mpitandrina ny taona 2007 natao mba hanampiana ny mpino kristianina izay mila mamaky ny baiboly isan’andro ho hanim-panahyaraka ny fanekena rahateo nataon’ny mpandray ny Fanasan’nyTompo «hazoto hamaky ny baiboly isan’andro » Torolalana mba ahavitana mamaky ny Baiboly manontolo ao anatin’ny taona iray hahafantarana ankapobeny ny hevitr’Andriamanitra. Voir